با مردم صادق باش و یاریشان رسان , اگر می توانی

اما به هیچکس وابسته مباش تا آسودگی و شادمانی را به تو هدیه کند

آسودگی و شادمانی را تنها خود می توانی به خود هدیه کنی وبس ... ونسبت به آنچه توانائی و آنچه ناتوانی خود داوری کن

کسی که تمام و کمال چون تو باشد نه تاکنون وجود  داشته و نه زین پس خواهد بود , تو یگانه ای ....

 

آنچه را که ,  صادقانه باور داری , نادرست نتواند بود .


ادامه مطلب
+ نوشته شده در ساعت توسط مجید مهدیقلی |

به هر کاری که اراده کنیم , توانائیم ,

اگر آنگونه که سزاوار است پیگیر باشیم .

هلن کلر

+ نوشته شده در ساعت توسط مجید مهدیقلی |


سروانتس : آنکه ثروت خود را باخت ، زیاد باخته است ولی آنکه شهامت خود را باخت پاک باخته است   

 

 

 

بزرگمهر  : دوستی برای خود برگزین که به گاه سختی و درماندگی مددکارت باشد.

 

 

هرگز نمی توان با آدمهای کوچک کارهای بزرگ انجام داد.

 

 

: مدام برای انجام وظایف و کارهای اصلی خود وقت ایجاد کنید . هر روز برای انجام کارهای فردا برنامه ریزی کنید . چند کار کوچک را که باید حتما انجام شوند همان اول صبح انجام دهید . سپس بلافاصله به سراغ وظایف اصلی و مهم بروید و کار را تا به اتمام رساندن آنها ادامه دهید

+ نوشته شده در ساعت توسط مجید مهدیقلی |

زندگي از سه جزء تشكيل شده است:آنچه بوده ، آنچه هست و آنچه خواهد بود.بيائيد تا از گذشته براي حال استفاده كنيم و در حال چنان زندگي كنيم كه زندگي آينده بهتر باشد. شكل دادن به زندگي وظيفه خودمان است . به صورتي كه آنرا بسازيم ، اين بازسازي مايه زيبايي و يا مايه شرمساري ما مي شود.

 

بخش عمده ی تاریخ حدس است و بقیه تعصب.

 

آن که کارش را دوست ندارد خیلی زود پیر می شود .

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در ساعت توسط مجید مهدیقلی |

غير ممكن ها را انجام دادن نوعي لذت است .

 

نخستین قانون موفقیت تمرکز است . یعنی همه نیروهای خود را روی یک نقطه متمرکز کنید ، مستقیما به سراغ همان بروید و به چپ و راست منحرف نشوید.

 

آن چه دلخواه همه است جز تن درستی نیست ، که اگر کسی روزی

 

از آن محروم شد

 

 آرزویی جز بدست آوردنش ندارد .

 

 

 میزان بزرگی و موفقیت هر فرد بستگی به این دارد که تا چه

 

حد می تواند همه نیروهای خود را در یک کانال بریزد.

 

 

.

 

+ نوشته شده در ساعت توسط مجید مهدیقلی |

اگر با خونسردی گناهان کوچک را مرتکب شدیم ، روزی می رسد که بدترین گناهان را هم بدون خجالت و پشیمانی مرتکب می شوبم .

 

نخستین قانون موفقیت تمرکز است . یعنی همه نیروهای خود را روی یک نقطه متمرکز کنید ، مستقیما به سراغ همان بروید و به چپ و راست منحرف نشوید.

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در ساعت توسط مجید مهدیقلی |

بشر مغرور چنانچه قدرتي به دست آورد چنان حيله هائي زير آسمان كبود بكار مي برد كه ملائك به گريه مي افتند .

+ نوشته شده در ساعت توسط مجید مهدیقلی |

حضرت علي ع : با مردم چنان با نيكوئي معاشرت نمائيد ؛ كه اگربميريد بر شما بگريند و اگر دور شويد ؛ آرزوي ديدار شما كنند .

+ نوشته شده در ساعت توسط مجید مهدیقلی |

حسادت ورزيدن ؛ علامت بارز بي لياقتي است
+ نوشته شده در ساعت توسط مجید مهدیقلی |

حضرت محمد ص : به آنان كه در زمين هستند رحم كن ؛  تا آنكه در آسمان است به تو رحم كند .

+ نوشته شده در ساعت توسط مجید مهدیقلی |

بزرگترين عيب آن است كه از عيب خويش آگاه نباشيم.
+ نوشته شده در ساعت توسط مجید مهدیقلی |

تجربه معلم سختگيري است  او اول امتحان مي كند و بعد درس ميدهد.
+ نوشته شده در ساعت توسط مجید مهدیقلی |

اغلب دوستان ما از خطرناكترين دشمنان ما هستند .
+ نوشته شده در ساعت توسط مجید مهدیقلی |

انسان مانند رودخانه است كه هر چه عميقتر باشد آرامتر است .
+ نوشته شده در ساعت توسط مجید مهدیقلی |

عجيب است كه ما در مواقع دعا ؛ آرزوي تعويض همه چيز را داريم جز اخلاق و روحيات خودمان را .

+ نوشته شده در ساعت توسط مجید مهدیقلی |

يا درست حرف بزن يا عاقلانه سكوت كن .
+ نوشته شده در ساعت توسط مجید مهدیقلی |

هيچ عيب ندارد كه شما فهيم و فيلسوف باشيد ؛ ولي اگر هستيد طوري رفتار كنيد كه كساني كه با شما حرف مي زنند ؛ شما را به سادگي خودشان تصور كنند .

+ نوشته شده در ساعت توسط مجید مهدیقلی |

آنچه هستيد شما را بهتر معرفي ميكند تا آنچه ميگوئيد .

+ نوشته شده در ساعت توسط مجید مهدیقلی |